Dây chuyền bạc của KaT có nhiều độ dài và kích cỡ khác nhau phù hợp với nhiều loại mặt dây và độ dài mong muốn. Được kết bằng bạc chất lượng cao đủ tiêu chuẩn 925. Giá niêm yết theo bảng sau:

  Dài 40 cm Dài 45 cm Dài 50 cm Dài 55 cm
Mắt xích nhỏ 140k 180k 220k không có
Mắt xích trung 180k 220k 260k không có
Mắt xích lớn 220k 260k 300k 340k